top of page

מידע רלוונטי

?מה אני צריך לדעת

Child Model

טיפול פסיכולוגי או ריגשי

אורך מפגש הינו 50 דקות 

אורך מפגש הינו 75 דקות 

ראיון ראשוני(עד 15 דקות) ללא תשלום.

Family playing

הדרכת הורים

אורך מפגש הינו 50 דקות 

אורך מפגש הינו 75 דקות 

ראיון ראשוני(עד 15 דקות) ללא תשלום.

Man Carrying a Box

פגישת רילוקיישן

אורך מפגש הינו 50 דקות 

אורך מפגש הינו 75 דקות 

ראיון ראשוני(עד 15 דקות) ללא תשלום.

החזרים​

:עירייה

משנת 2015, טיפול פסיכולוגי לילדים עשוי להיות מסובסד דרך העירייה. בהתאם לבעיה הפסיכולוגית המאובחנת, העירייה תחליט האם המקרה שלכם הינו תחת תנאי התמיכה שלהם. מומחה המועסק בעירייה או כחבר בצוות שכונתי, אך גם רופא כללי, רופא נוער או מומחה רפואי יכולים להפנות אותכם לכל סוגי הטיפול בנוער.

כמו כן, יתכן גם עלויות הטיפול יוכלו להוות נגזרת מתקציב אישי שיש לכם העירייה. בדוק את הקישור הזה למידע נוסף:

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/persoonsgebonden-budget

:ביטוח

טיפול פסיכולוגי יכול להיכלל בחבילה המשלימה של ביטוח הבריאות שלכם ונכלל ב'רפואה אלטרנטיבית'. זכאותכם לכך תלויה באופן שבו אתם מבוטחים. 

המטפל חייב להיות חבר בארגון מקצועי (למשל NIP, NVO) ועליו להיות בעל הכשרה מוכרת.

 

ביטוחים פרטיים עשויים גם לכסות (חלק) מהעלויות, בהתאם לכיסוי שלך.

אני חברה באיגוד מקצועי שעובד עם חברות ביטוח רבות, יש לי חוזים עם כמה עיריות ואני חברה בארגון הפסיכולוגיה הרשמי של הולנד.  במידת הצורך, כדאי לברר את ביטוח הבריאות שלכם לגבי אפשרויות ההחזרים והכיסוי.

קוד רישום שלי

Registered NIP psychologist

Member of the professional association Adiona, member number 973

AGB code 90109936 for therapists and Complementary and Supplementary care (care provider) and 90068878 (practice)

 

:מס הכנסה

ניתן לתבוע את המפגשים כסעיף ניכוי למס הכנסה תחת טיפול פסיכולוגי-חברתי. תוכלו לנכות את העלויות כהוצאות רפואית בדוח המס שלך השנתי.

 

תנאים

Read here about.

סודיות

Read here about.

כתב ויתור

Read here about.

bottom of page