top of page

Mijn Diensten

Met u bij elke stap

Meisje tekening

Als psycholoog onderzoek ik eerst de hulpvraag, de bronnen, de wensen en doelen en samen bouwen we aan een traject om uw kind en het gezin te helpen. Door actief te luisteren en je in te leven in de situatie kunnen vaak in relatief korte tijd concrete stappen worden gezet. Hierdoor kan het kind (en/of de ouder) zelfstandig verder.

Als therapeut maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij veranderingen in mentaliteit en gedrag, focus en gevoel, spel- en bewegingstherapie en handvaardigheid betrokken zijn.

Begeleiding oudersans

Worstelen met het stellen van grenzen, omgaan met emotionele of cognitieve veranderingen en de invloed daarvan op hun gedrag, machtsstrijd en nog veel meer.


De Adleriaanse ouderlijke begeleiding is een instrument voor therapeutische begeleiding waarmee ouders de problemen waarmee zij of hun kinderen worden geconfronteerd kunnen bespreken en praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen om hen te helpen hun rol als ouders en de vele uitdagingen van het ouderschap te verbeteren.

 

Afbeelding door Ricardo Moura
Intrekken

Begeleiding bij gezinsverhuizing

Het valt niet te ontkennen dat kinderen van expats bepaalde waardevolle kansen hebben. Maar in een nieuwe omgeving worden geplaatst kan ook overweldigend zijn en uitdagend voor zowel kinderen als ouders, wat leidt tot gedragsveranderingen, angstgevoelens en moeilijkheden bij het aanpassen aan een nieuwe omgeving, cultuur en taal. 

Voor mij, als derde cultuurkind dat van en naar Nederland beweegt en dit herhaal als een volwassen vrouw met mijn eigen gezin, kan ik me inleven in de betekenis en impact van zo’n overweldigende stap voor zowel kinderen als ouders en deze werkelijk begrijpen en u de professionele ondersteuning en begeleiding die u nodig heeft,
 ontwikkel strategieën voor emotioneel welzijn, beheer taalverwerving, maak contact met leeftijdsgenoten en koester een gevoel van verbondenheid.

Kindertherapie sessies

bottom of page