top of page

Praktische informatie

Wat moet ik weten?

Child Model

Kindersessie

Duur 50 min. 

Intakeduur 75 min. 

Kennismakingsgesprek

(20 min) is gratis.

Family playing

Ouders Sessie

Duur 50 min.

Intakeduur 75 min.

Kennismakingsgesprek

(20 min) is gratis.

Man Carrying a Box

Relocation sessie

Duur 50 min. 

Intakeduur 90 min.

Kennismakingsgesprek

(20 min) is gratis.

Kosten en vergoedingen

Gemeente:

Sinds 2015 kan therapie voor kinderen via de gemeente geregeld en betaald worden. Afhankelijk van het gediagnosticeerde psychische probleem beslist de gemeente of uw zaak onder de ondersteuningsvoorwaarden valt. Afhankelijk van de kinderbehoefte kan dit een deskundige zijn in dienst van de gemeente of als lid van een buurtteam, maar ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Zij kunnen u doorverwijzen naar alle vormen van jeugdzorg.

Het is ook mogelijk dat de behandelingskosten vergoed worden vanuit een Persoonsgebonden Budget. Check deze link voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/persoonsgebonden-budget

Verzekering:

Kindertherapie kan worden vergoed vanuit de aanvullend pakket van uw zorgverzekering en valt onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van hoe u verzekerd bent. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Alleen bij een aanvullende verzekering kan bij bepaalde zorgverzekeraars een aantal behandelingen vergoed worden. Of u (een deel van) de kosten ook kunt declareren, hangt af van uw verzekering. Informeer hierover zelf bij uw verzekeraar.  

 

Particuliere verzekeringen kan ook (een deel van) de kosten dekken, afhankelijk van uw dekking.

Ik ben lid van een beroepsvereniging die met veel verzekeraars samenwerkt, ik heb contracten met enkele gemeenten en ben lid van de officiële psychologieorganisatie NIP. Vraag eventueel uw zorgverzekeraar naar alle mogelijkheden of vraag mij voor advies en tips voor eem mogelijke vergoeding.

Mijn registratiecodes:

Geregistreerd NIP-psycholoog

Lid van de proprofessionele verenigingAdiona, lidnummer 973

AGB-code 90109936 voor therapeuten en Aanvullende en Aanvullende zorg (zorgverlener) en90068878 (oefening)

 

Belastingdienst:

Onder de noemer "psychosociale hulpverlening/begeleiding"  kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Je kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op je belastingaangifte aftrekken.

 

Voorwaarden

Lees hier over.

Privacyverklaring

Lees hier over.

Vrijwaring

Lees hier over.

bottom of page